Hakkımızda

misyon

vizyon

• Biz Hayat Sahnesi Derneği olarak, bilinçli ve paylaşımcı ekip arkadaşlarımızla sanatın kültürlerarası birleştirici özelliği ve hak temelli önceliğimiz doğrultusunda Türkiye’de sanatın birikimine katkı sağlıyoruz.

• Sanatın gelecek için önemi ve gerekliliğini yenilikçi yaklaşımlar ile sanatçı gözünden aktaran, sanatla toplumsal barışı sağlayan, halkla bütünleşen öncü bir STK olmayı hak etmek için çalışıyoruz.

İLKE VE DEĞERLER

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Hak temelli, güvenilir ve saygın, gönüllü, yenilikçi, sanatsal bilinç ile yaratıcı katılımcılık en temel değerlerimizdir.

TEMEL İLKELERİMİZ

• Değerlere saygılı; Öz kültürümüz başta olmak üzere diğer kültürlere eşit oranda saygı duymak,

• Farklılıklara saygılı; Toplumsal ve kültürel farklılıkları saygı çerçevesi içerisinde sanat ile bir araya getirmek,

• Toplumsal sorunlara duyarlı; Hem toplum hem birey sorunlarına hitap etmek, çözüm bulmak ve gerekli alıcılara iletmek,

• Şeffaf; Dernekle ilgili her türlü bilgi ve belgenin üyelere ve topluma açık olması ve kolaylıkla ulaşılabilirlik.